K.V. Mid-Fryslân / ReduRisk

Akkrum / Grou / Reduzum / Warten

Algemene Ledenvergadering

Hierbij willen wij (ere)leden en ouders van jeugdleden uitnodigen voor de jaarlijkse ledenvergadering van K.V. Mid-Fryslân/Jansma Burdaard op dinsdag 21 juni om 20:00 uur in de kantine ‘De Ynrinner’ te Grou.

Lees verder...

Wim van Gorkum benoemd tot erelid

Wim van Gorkum benoemd tot erelid

Wim van Gorkum was vanavond met een smoesje naar de kantine in Grou gelokt. Wim is een echte verenigingsman en heeft vele jaren vele functies binnen de vereniging bekleed. Vanavond is Wim van Gorkum benoemd tot erelid van K.V. Mid-Fryslân/Jansma Burdaard. Wim voelt zich vereerd. Hij bedankt de club en roept een ieder op om zich te melden voor een functie binnen de vereniging. Het is leerzaam en leuk!

Ledenvergadering

Hierbij willen wij (ere)leden en ouders van jeugdleden uitnodigen voor de jaarlijkse ledenvergadering van K.V. Mid-Fryslân/Jansma Burdaard op maandag 24 juni om 20.00 uur in de kantine te Reduzum.

Lees verder...