K.V. Mid-Fryslân / ReduRisk

Akkrum / Grou / Reduzum / Warten

Kernpunten

Zichtbaar in Akkrum, Grou, Reduzum en Warten vormt K.V. Mid-Fryslân één vereniging met een trouwe supportersschare en vrijwilligers uit alle vier dorpen. De teams van K.V. Mid-Fryslân worden samengesteld uit ruim 250 leden. Met trouwe leden, vrijwilligers, sponsoren en supporters staat K.V. Mid-Fryslân voor toegankelijkheid voor iedereen.

Teams

Activiteiten

Maatschappelijk / Duurzaam

Jeugd

Locaties

Media

Logo’s

De officiële logo’s van K.V. Mid-Fryslân kunt u hier downloaden.