K.V. Mid-Fryslân / ReduRisk

Akkrum / Grou / Reduzum / Warten

Clubprofiel

In 2006 is KV Mid-Fryslân opgericht. Met deze vereniging wilden (de leden van) Marfûgels en Stânfries topkorfbal in de regio Midden Fryslân mogelijk maken. Dit naast de mogelijkheid voor breedtekorfbal.

KV Mid-Fryslân speelt een trekkende en initiërende rol voor de regio Midden Fryslân. Die rol wordt ook erkend en gewaardeerd door de verenigen uit de regio, KNKV en de afdelingen. KV Mid-Fryslân is een voorbeeld voor samenwerking van verengingen in dorpen en wijken, gebaseerd op de ambitie om topsport te faciliteren gebaseerd op een brede basis van breedtesport.

Missie (Wat willen we eigenlijk?)

KV Mid-Fryslân heeft als doel het bevorderen van continuïteit van korfbal in de regio Midden Fryslân. Die continuïteit wordt gerealiseerd door te werken aan de basis voor breedtekorfbal in verschillende dorpen in de regio, in combinatie met een platform voor topkorfbal in het centrum van de betrokken dorpen.

Visie (Waarom willen we dit bereiken?)

Het behoud van topkorfbal in de regio Midden Friesland is essentieel om de korfbalsport en de verenigingen aantrekkelijk te houden voor haar belanghebbenden zoals (jeugd-)leden, ouders, supporters en sponsors. KV Mid-Fryslân moet daarom als topvereniging worden herkend en erkend zodat deze belanghebbenden er langdurig plezier en vertrouwen uit kunnen halen.

Strategie (Hoe realiseren we dit?)

De manier waarop dit gerealiseerd wordt, is gericht op onderstaande focus gebieden:

Huidige situatie (Waar staan we?)

Inmiddels bestaat de vereniging uit 250 leden verdeeld over dorpen Akkrum, Grou, Reduzum en Warten. De eerste selectie heeft één jaar mogen deelnemen aan de Ereklasse op het veld; het hoogst haalbare niveau. In totaal spelen er ongeveer 25 teams in de competitie, verdeeld over de 4 locaties; Akkrum, Grou, Reduzum en Warten.