K.V. Mid-Fryslân / ReduRisk

Akkrum / Grou / Reduzum / Warten

Historie

KV Mid-Fryslan is ontstaan vanuit onderstaande verenigingen. Per vereniging is kort de historie weergegeven.

Marfûgels

K.V. Marfûgels is 24 mei 1958 opgericht. Vijf jaar na de oprichting telde de club al zo’n 90 leden. Marfûgels speelde in die jaren in de 2e klasse van de afdeling Friesland.

Na 1969 steeg het aantal leden met forse sprongen: in 1976 telde Marfûgels 212 leden en was daarmee op dat moment één van de grotere korfbalverenigingen van Friesland. Na 1976 ging het sportief gezien steeds beter. Met name de jeugd streed regelmatig om het kampioenschap van Friesland en in 1985 zelfs om het kampioenschap van Nederland. Mede dankzij een aantal nieuwe spelers, ook van buiten Grou, en de sterke groep eigen spelers slaagde Marfûgels er op het veld in door te stoten naar de hoofdklasse, waar het zich een aantal jaren wist te handhaven.

Stânfries

De korfbalvereniging Stânfries werd opgericht op 2 juni 1947. Het eerste doelpunt voor de K.V. Stânfries werd op 6 september 1947 gemaakt door Wietske Schaap, later voorzitter en erelid van de vereniging.

In maart 1956 verscheen voor het eerst de Linepraat, het clubblad. In ruim tien jaar tijd promoveerde het eerste team van de tweede klas FKB naar de hoofdklasse KNKV.

In het seizoen ‘62/’63 werd Stânfries, onder leiding van “meester” Pieter Bergsma, kampioen, maar promotie naar de hoofdklasse ging, in verband met een te slechte accommodatie, niet door. Één jaar later werd de vereniging wederom kampioen en omdat een plaatselijke boer een weiland beschikbaar stelde, ging de promotie naar de hoofdklasse, die uit elf ploegen bestond, deze keer wel door.

In 1965 kregen Stânfries en Reduzum een nieuw sportveld met accommodatie. In 1971 werd een combinatie Wordt Kwiek/Stânfries afgekeurd. Stânfries promoveert in ‘90’/91 in de zaal en in ‘93/’94 op het veld weer naar de overgangsklasse.

Het laatste jaar als zelfstandige vereniging (2005) promoveert Stânfries in de zaal naar de hoofdklasse. Het jaar daarop neemt KV Mid-Fryslân in klasse deel aan de competitie.

SV Sparta

SV Sparta is opgericht op 13 juli 1907. Sparta begon als club met 3 sporten, namelijk gym, kaatsen en het korfballen. Het eerste succes uit de Sparta geschiedenis dateert van 31 augustus 1908. Sparta won de 2e prijs op een toernooi in Dragten, destijds zo geschreven. In 1929 sloot ook Sparta zich bij de FKB aan en kende het direct succes. In de enige klasse werd Sparta kampioen. In 1931 werd Sparta kampioen van de FKB en tot aan de oorlog deed Sparta ieder jaar mee aan de competitie. Tijdens de 5-jarige Tweede Wereld Oorlog werd er niet gekorfbald.

Sparta begon met de wederopbouw en in 1945 draaide Sparta weer mee met de Friese top. In die tijd leeft korfbal in Warten en waren de lijnen van het veld druk bezet met publiek. Sparta speelde in de hoogste afdeling en deed een paar keer mee aan het landskampioenschap. In die tijd leverde Sparta ook 2 spelers aan het Nederlands juniorenteam, Hidde van der Werf en Wietse Jonker. In diezelfde jaren ’60 was het sportveld in Warten vaak het decor van serie dagen waarop topclub Die Haghe vaste gast was en dit leidde weer tot veel korfbal liefhebbers in Warten. In 1970 kwamen de nieuwe bond, KNKB en de micro op. Sparta werd kampioen en promoveerde naar de overgangsklasse, de op een na hoogste klasse van Nederland.

Het kleine Sparta speelde tegen toppers als PKC, PSV, Roda Amsterdam, AKC, SSS Wageningen en DKOD. Verder dan historische overwinningen kwam het niet maar de jaren 70 zijn tot nu toe hoogtepunt uit bijna 100 jaar SV Sparta. In de jaren 80 en begin 90 was Sparta een stabiele club in de 1e klasse. Eind jaren 90 kwam daar verandering in. Er werd achterelkaar aan gedegradeerd en de lijdensweg eindigde in de 4e klasse. Bij de echter zeer talentvolle jeugd ging het voor de wind. Zo’n 6 a 7 jaar achtereen was Sparta vertegenwoordigd op de Nederlandse kampioenschappen.

AKC Akkrum

Sinds het jaar 2000 is korfbal verdwenen uit Akkrum. Door de groei van het dorp en de signalen uit het dorp, lijkt in 2012 de tijd rijp om de korfbal nieuw leven in te blazen in Akkrum. Een gewaagd plan, een nieuwe sport introduceren in een tijd waarin ledenaantallen teruglopen en vrijwilligers lastig zijn te vinden.

Een groep enthousiaste oud-korfballers trekt de stoute schoenen aan en organiseert in 2012-2013 jeugdactiviteiten om te behoefte te peilen. Alle acties hebben ertoe geleid dat er in 2014-2015 een kleine 50 kinderen en 15 volwassenen actief sporten en ouders actief betrokken zijn bij de organisatie. Alles informeel georganiseerd en met eigen middelen in de steigers gezet. De werkgroep is trots op dit resultaat, maar constateert ook dat ze opereert op basis van goodwill van anderen.