K.V. Mid-Fryslân / ReduRisk

Akkrum / Grou / Reduzum / Warten

Sponsoring

De sponsoren van K.V. Mid-Fryslân zijn zichtbaar in de dorpen Akkrum, Grou, Reduzum en/of Warten. Dit kan zijn met verschillende sponsoruitingen, bijvoorbeeld kleding- en bordreclame. Wij zijn ze hier zeer dankbaar voor. Al deze sponsoren dragen onze vereniging een warm hart toe en stellen ons instaat ieder jaar weer de vereniging draaiende te houden.

Veldsponsoring

Toernooisponsoring

Advertentie

Teamsponsoring

Sponsors