K.V. Mid-Fryslân / Jansma Burdaard

Akkrum / Grou / Reduzum / Warten

Sponsoring

Zichtbaar in Akkrum, Grou, Reduzum en Warten vormt K.V. Mid-Fryslân/Jansma Burdaard één vereniging met een trouwe supportersschare en vrijwilligers uit alle vier dorpen. De teams van K.V. Mid-Fryslân/Jansma Burdaard worden samengesteld uit ruim 250 leden. Met trouwe leden, vrijwilligers, sponsoren en supporters staat K.V. Mid-Fryslân/Jansma Burdaard voor toegankelijkheid voor iedereen.