K.V. Mid-Fryslân / ReduRisk

Akkrum / Grou / Reduzum / Warten

Disclaimer

Versie: 27 augustus 2018

Algemeen

K.V. Mid-Fryslân / ReduRisk (Kamer van Koophandel: 01115429), hierna te noemen K.V. Mid-Fryslân, verleent u hierbij toegang tot www.kvmidfryslan.nl. K.V. Mid-Fryslân publiceert op deze website teksten, afbeeldingen en andere materialen die door K.V. Mid-Fryslân en derden zijn aangeleverd. K.V. Mid-Fryslân behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

De materialen op deze website worden door K.V. Mid-Fryslân met zorg samengesteld. De materialen op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. De materialen op deze website kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van K.V. Mid-Fryslân.

Alle prijzen op deze website zijn onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Een beperkt aantal gebruikers kan informatie plaatsen op deze website. Het bestuur van K.V. Mid-Fryslân oefent hierop geen voorafgaande controle of redactioneel toezicht uit. K.V. Mid-Fryslân zal klachten over gebruikersinhoud serieus onderzoeken en waar nodig ingrijpen. Neem hiervoor contact met ons op via het secretariaat van onze vereniging.

Auteursrechten

Het auteursrecht en het databankenrecht op deze website liggen bij K.V. Mid-Fryslân. Dat geldt voor de inhoud van deze website en voor de inhoud van verenigingsdocumenten op deze website. De inhoud van deze website en de inhoud van de verenigingsdocumenten mogen slechts worden gebruikt voor niet-commerciële privédoeleinden. Het is de gebruiker van deze website niet toegestaan de inhoud van deze website te kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van K.V. Mid-Fryslân, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht, tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is. Op deze website staat ook inhoud van/of gemaakt door derden, zoals wedstrijdverslagen, foto’s, video’s en ander beeldmateriaal. Vaak heeft K.V. Mid-Fryslân hierop geen auteursrechten of databankrechten. K.V. Mid-Fryslân zal hier dan ook geen schriftelijke toestemming voor verlenen. Deze zaken mag u dan ook niet hergebruiken zonder toestemming van die derden.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen. K.V. Mid-Fryslân behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.