K.V. Mid-Fryslân / Jansma Burdaard

Akkrum / Grou / Reduzum / Warten

Terugblik Mid Fryslândei

Zaterdag 10 november stond weer in het teken van de Mid Fryslândei. Het ochtendprogramma was weer gevuld met activiteiten voor de jeugd en ’s middags en ’s avonds mochten de selectieteams zich weer meten met de ploegen die op het zelfde niveau spelen als zij zelf.

Lees verder...

Korfbalmasterz

Heb jij je spelregelbewijs al in de pocket? Zo starten wij in de maand mei (2018) met onze oproep. Eén van de doelstellingen was het uitdragen van sportiviteit en spelregelkennis binnen de vereniging en daarbij dat alle leden die 15 jaar en ouder waren het Korfbalmasterz examen zouden moeten hebben gehaald voor 1 september 2018. In november hebben we kunnen constateren dat iedereen inmiddels het korfbalmasterz examen heeft gehaald. Een 100% score is waar we als bestuur dan ook trots op zijn!

De ambassadeurs van onze jeugdteams

Al onze jeugdteams hebben een ambassadeur toegewezen gekregen. Een ambassadeur is een speler van de selectie. Op deze manier willen wij meer binding creëren tussen onze jeugdteams en selectie. De selectiespelers, die al een jeugdteam trainen en/of coachen, zijn tevens ambassadeur van het team dat zij trainen en/of coachen.

Lees verder...