K.V. Mid-Fryslân / ReduRisk

Akkrum / Grou / Reduzum / Warten

Algemene Ledenvergadering 

Hierbij nodigen wij alle leden en ouders van jeugdleden van K.V. Mid-Fryslân/Redurisk uit voor de algemene ledenvergadering van het seizoen 2022/2023. De algemene ledenvergadering is op dinsdag 20 juni 2023 om 20:00 uur in onze kantine ‘De Ynrinner’ in Grou. Vragen en/of opmerkingen over de agenda kunnen tot 16 juni schriftelijk worden ingediend via de secretaris op het emailadres info@kvmidfryslan.nl. Ingediende vragen en opmerkingen zullen tijdens de vergadering behandeld worden. We hopen op een goede opkomst en zoveel mogelijk mensen te ontmoeten op deze jaarvergadering.

Om te kunnen reageren op dit nieuwsbericht, moet u akkoord gaan met de social media cookies.