K.V. Mid-Fryslân / ReduRisk

Akkrum / Grou / Reduzum / Warten

Sponsoravond KV Mid-Fryslân /Redurisk

Sponsoravond 10-04-2024

Meer dan 60 sponsoren, freonen en selectiespelers waren op 10 april 2024 naar het Theehuis van
Grou gekomen voor onze jaarlijkse MF-borrel. Op het programma stonden dan ook niet de minste
sprekers: John Jonker en Foppe de Haan!


Ruim vóór de ontvangsttijd verschenen de eerste sponsoren en freonen al op de trap. Na een
persoonlijk warm welkom stond koffie, thee en de heerlijke oranjekoek voor iedere genodigde klaar.
Onze voorzitter Hans Smorenburg opende de avond met een korte terugblik op de afgelopen jaren
en een doorkijk op de nieuwe toekomstvisie van Mid-Fryslân die recent is gepresenteerd. Daarna
kreeg Foppe de Haan als eerste spreker het woord.


Foppe nam iedereen eerst mee in het ontstaan en de groei van het Foppe Fonds en welke prachtige
resultaten daarmee al zijn behaald door gulle giften en bijdragen. Vooral zijn voorbeelden van jonge
kinderen die dankzij het Foppe Fonds mooie en grote sportresultaten behalen raakten een
emotionele snaar. Het tweede deel van Foppe betrof een vogelvlucht van zijn levensloop vanaf de
dag dat hij trainer werd van SC-Heerenveen tot vandaag de dag. Het waren prachtige verhalen waar
iedereen steeds ademloos naar luisterde totdat Foppe weer een hilarische anekdote de zaal in
slingerde en hij alle lachers op zijn hand kreeg. Toen de voorzitter Foppe subtiel aangaf dat de
spreektijd al (ver) voorbij was en een pauze met hapjes en drankjes was gepland, ging Foppe toch
nog even door en bleek hij aardig wat kennis van korfbal te hebben, gecombineerd met een heldere
visie op onze sport. En wat hem betreft kan elke voetballer heel wat leren van het voetenwerk van
korfballers!


Na de gezellige pauze met allerlei lekkernijen kreeg John Jonker het woord. John presenteerde de
aanwezigen op een uitgebreide terugblik van de sportieve prestaties van MF1 van afgelopen
seizoen, en ook hoe hij dit persoonlijk had beleefd. John nam de aanwezigen mee in de reis
2023/2024 van MF1 die al ver voor de start van de competitie was begonnen met de
teamsamenstelling, voeding-coaching, mentale coaching, teambuilding en alles wat nodig is om met
een sterk team op dit hoge niveau van de Korfbal League 2 te presteren. De boodschap van John was
een dubbele: enerzijds de trots dat MF1 in het eerste jaar als vijfde was geëindigd, anderzijds de
teleurstelling dat net dat ene punt werd gemist om meteen door te stoten naar de play-offs. Toen
John aangaf graag interactie te zien, kwamen diverse vragen en liet ook Foppe de Haan zich niet
onbetuigd.


Tot slot kreeg André van Vleeren, die deze avond in staat bleek technische problemen met
apparatuur persoonlijk op te lossen, van de voorzitter de gelegenheid de meer inhoudelijke kant van
al het camera-werk tijdens wedstrijden en de online live-verslaggeving toe te lichten en
demonstreren. Daarbij gaf hij sponsoren nieuwe opties om nog meer zichtbaar te zijn tijdens de
wedstrijden. Daarnaast liet André de aanwezigen interessante data zien over het aantal views en
kijkseconden per wedstrijd van MF1 en de snelle groei daarin het afgelopen jaar, met zeker
opzienbarende kijkcijfers!
Rond 22.00 uur sloot onze voorzitter met een dankwoord aan de drie sprekers het programma af,
met de uitnodiging om nog na te praten met een drankje, borrel en een hapje.

Om te kunnen reageren op dit nieuwsbericht, moet u akkoord gaan met de social media cookies.