K.V. Mid-Fryslân / ReduRisk

Akkrum / Grou / Reduzum / Warten

Teamindeling jeugd 2024/2025

K.V. Mid-Fryslân

Nadat de selectieteams door de technische commissie zijn samengesteld, worden door de jeugdcommissie de overige jeugdteams ingedeeld. Bij deze teamindeling is geprobeerd zeer zorgvuldig verschillende afwegingen te maken. Zo willen we alle leden zo veel mogelijk laten spelen en om die reden streven we naar een evenwichtige en homogene verdeling van de teams. Vooral voor de jongere jeugd willen we reisbewegingen tussen de dorpen beperkt houden. Desondanks realiseren we ons dat er ook dit jaar weer keuzes gemaakt zijn die mogelijk niet voldoen aan het wensbeeld van een individuele speler, omdat ook belangen van een grotere groep een rol spelen.

Om te kunnen reageren op dit nieuwsbericht, moet u akkoord gaan met de social media cookies.