K.V. Mid-Fryslân / ReduRisk

Akkrum / Grou / Reduzum / Warten

Kuorbal libbet! Ek yn Akkrum

Sportveld Akkrum September 2019

Fansels wie it spitich dat ús earste ferlear fan Tempo, mar fierder wie wer in glorieuze sportdei, bygelyks op it kuorbalfjild fan KV Mid-Fryslân yn Akkrum. It seach swart fan de  minsken en de bern foaral in protte wille. De minsken fan de geïmproviseerde koffiebar(in picknickbank) hienen der klauwen oan om genôch kofje te setten.  Ek moai om te sjen dat hiele protte Akkrumer jongerein ek middeis yn Reduzum it earste oanmoedige!

Se hawwe it mar drok, want fanôf 14 septimber wurde der troch de Akkrumer bern ek Grote Club-lotten ferkocht yn hiel Akkrum. In moaie ynstruier foar de feriening fansels. Faaks is in ekstra grut kofjesetapparaat in moai doel!!

Om te kunnen reageren op dit nieuwsbericht, moet u akkoord gaan met de social media cookies.