K.V. Mid-Fryslân / ReduRisk

Akkrum / Grou / Reduzum / Warten

Korfbalvereniging Mid Fryslân: Supporter van schoon

Supporter van schoon - Schoon belonen

Zwerfafval is veel mensen een doorn in het oog. Het is al het afval dat – bewust of onbewust – is achtergelaten of belandt op plekken waar het niet hoort, bijvoorbeeld op straat of in de natuur. Om het zwerfafval in de gemeente Heerenveen aan te pakken start op 1 oktober 2020 de actie “Schoon belonen”. Alle maatschappelijke organisaties in de gemeente kunnen 1 of meerdere schoongebieden adopteren en vrijhouden van zwerfafval met de inzet van leden en vrijwilligers. Deze inspanning wordt beloond met een vergoeding van € 750,- euro per schoongebied per jaar.

KV Mid-Fryslân Akkrum (het kloppend hart Akkrum) had zich ingeschreven voor 2 schoongebieden en tot onze verassing mogen we beide gebieden in beheer nemen. Met een relatief kleine inspanning levert ons dit dus €3000 op. Na 2 jaar kunnen we bepalen of we met de actie door willen gaan. Het geld is mooi, maar ook de zorg voor het milieu, de inzet voor een leefbaar en levendig dorp en zichtbaarheid van de vereniging vinden we belangrijk. De actie sluit dan ook perfect aan op de oud-ijzeractie en Best-actie in Grou.

Uiteindelijk is natuurlijk het doel ook dat anderen zien dat we ons inzetten,  daardoor bewuster omgaan met zijn omgeving en geen rotzooi laten slingeren. (En wij slapend rijk worden :-))

We vinden het fantastisch dat Romkje Groothedde de coördinatie op zich heeft genomen en hier voortvarend mee aan de slag is gegaan. De komende weken horen jullie meer van en kunnen vrijwilligers zich ook inschrijven. Daarnaast zullen we de jeugdleden indelen. Het betekent dat gemiddeld 1 x per 5 maanden 2 uurtjes meehelpt of een groepje begeleidt (idee: maatschappelijke stage??)

In de flyer wordt alles toegelicht en zie je welke gebieden wij mogen schoonhouden. Voor vragen, aanmeldingen, hand- en spandiensten, neem gerust even contact op met Romkje: kvMFschoonbelonen@gmail.com, 06-20700888

Om te kunnen reageren op dit nieuwsbericht, moet u akkoord gaan met de social media cookies.