K.V. Mid-Fryslân / ReduRisk

Akkrum / Grou / Reduzum / Warten

Gedragscode

Door het instellen van een gedragscode (pdf, 104KB) willen we duidelijkheid scheppen over wat we verwachten van onze leden, spelers, ouders, trainers, coaches, bestuur, vrijwilligers en publiek. We willen respectvol gedrag bevorderen, de sportiviteit en het onderlinge respect binnen onze vereniging waar nodig verhogen en dit ook naar buiten toe promoten.

Wat willen we met de gedragscode bereiken:

  1. Het uitbannen en voorkomen van verbaal geweld van spelers, trainers, coaches en publiek bij onze vereniging;
  2. Het bevorderen van gezamenlijk verantwoordelijkheid, onderlinge contacten en sociale controle binnen onze vereniging;
  3. Het voorkomen van ongewenst gedrag als geweld en agressie;
  4. Het creëren van een klimaat waarbij er ruimte is voor deelname aan de sport voor iedereen;
  5. Elkaar kunnen aanspreken op ongewenst gedrag;

Gedragscode

De gedragscode kan gedownload worden als bestand (pdf, 104KB).

Vertrouwenspersoon

Bij overschrijding van de gedragscode, intimidatie, onheuse bejegening en/of pestgedrag kan er contact opgenomen worden met de vertrouwenspersoon. De vertrouwenspersoon voor onze club is Jeltsje Lieuwes (jeltsje@kvmidfryslan.nl / 06-30304745).

Algemeen

Overige afspraken ten aanzien van het lidmaatschap van onze vereniging zijn te vinden in het privacybeleid en het huishoudelijk reglement (pdf, 209KB).

Om te kunnen reageren op dit nieuwsbericht, moet u akkoord gaan met de social media cookies.