K.V. Mid-Fryslân / Jansma Burdaard

Akkrum / Grou / Reduzum / Warten

AED Sportpark Meinga

Hierbij willen we jullie informeren over de aanwezigheid van een AED (Automatische Externe Defibrillator) nabij het korfbalterrein in Grou. Deze is aanwezig bij de tennisvereniging TVG en kan daar in geval van nood vandaan gehaald worden.

Lees verder...

Een dagje Wageningen

Zondag 23 september jl. ging er een bus vanuit het Friese land richting de Wageningse berg.
 Om 9.45 werd er vertrokken vanuit Reduzum en na een tussenstop in Grou werd de reis naar Wageningen ingegaan. We zijn er trots op dat er zoveel mensen met ons meegaan en zonder iemand tekort te doen is onze jeugd daarin geweldig vertegenwoordigd.
 Onderweg kregen we al te maken met de eerste buien en die zouden gedurende de middag ook niet meer verdwijnen. De regen kwam zo nu en dan met bakken uit de hemel.

Lees verder...

Kom naar de seizoensopening!

Seizoensopening 2018/2019

Aankomende zondag 16 september 2018 openen wij graag het nieuwe seizoen samen met alle leden, trouwe supporters, sponsoren en andere belangstellende. De seizoensopening zal plaats vinden in de korfbalkantine in Reduzum van 16:00 tot 19:00 uur. Peter Tolsma zal een speech verzorgen waarin hij onder andere ingaat op de verwachtingen van het nieuwe seizoen.