K.V. Mid-Fryslân / ReduRisk

Akkrum / Grou / Reduzum / Warten

Teamindeling jeugd 2024/2025

K.V. Mid-Fryslân

Nadat de selectieteams door de technische commissie zijn samengesteld, worden door de jeugdcommissie de overige jeugdteams ingedeeld. Bij deze teamindeling is geprobeerd zeer zorgvuldig verschillende afwegingen te maken. Zo willen we alle leden zo veel mogelijk laten spelen en om die reden streven we naar een evenwichtige en homogene verdeling van de teams. Vooral voor de jongere jeugd willen we reisbewegingen tussen de dorpen beperkt houden. Desondanks realiseren we ons dat er ook dit jaar weer keuzes gemaakt zijn die mogelijk niet voldoen aan het wensbeeld van een individuele speler, omdat ook belangen van een grotere groep een rol spelen.

Lees verder...

Geen geld meer voor de contributie?

Jeugdfonds Sport & Cultuur

De prijzen van veel goederen en diensten stijgen dit jaar behoorlijk. Hierdoor kunt u in de financiële problemen komen. Heeft u problemen om de contributie voor uw kinderen en/of jongeren te betalen? Dan kunt u misschien een beroep doen op het Jeugdfonds Sport & Cultuur! Het Jeugdfonds Sport & Cultuur maakt het mogelijk dat kinderen en jongeren uit gezinnen met weinig geld toch kunnen blijven korfballen! Het Jeugdfonds Sport & Cultuur betaalt dan de contributie en in sommige gevallen zelfs de korfbalschoenen!