K.V. Mid-Fryslân / Jansma Burdaard

Akkrum / Grou / Reduzum / Warten

Marijke en Wim, bedankt!

Afscheid bestuurslid Marijke

Van het bestuur

Tijdens onze laatste jaarvergadering, afgelopen juni, is melding gemaakt van het feit, dat enkele bestuursleden te kennen hadden gegeven te stoppen met hun bestuurstaken. Op dat moment waren er wel gesprekken gaande met nieuwe kandidaten, maar konden wij nog geen nieuwe namen inbrengen

Lees verder…

De ambassadeurs van onze jeugdteams

Al onze jeugdteams hebben een ambassadeur toegewezen gekregen. Een ambassadeur is een speler van de selectie. Op deze manier willen wij meer binding creëren tussen onze jeugdteams en selectie. De selectiespelers, die al een jeugdteam trainen en/of coachen, zijn tevens ambassadeur van het team dat zij trainen en/of coachen.

Lees verder...