K.V. Mid-Fryslân / ReduRisk

Akkrum / Grou / Reduzum / Warten

Wij zoeken jou!

Zoals het er nu voor staat kan er eind van de zomer/begin najaar weer in competitieverband gekorfbald worden. Een moment waar we allemaal weer erg naar uit kijken. Ook wij als kloppend hart en tevens kantinecommissie staan weer in de startblokken voor diverse acties (o.a. BEST-tas) en verwelkomen jullie, de gasten en toeschouwers, straks weer graag in kantine ‘De Ynrinner’ met een gezond en verfrissend assortiment. Op dit moment zijn wij nog niet compleet en daarom zijn wij op zoek naar jou!

Lees verder...

Marijke en Wim, bedankt!

Afscheid bestuurslid Marijke

Van het bestuur

Tijdens onze laatste jaarvergadering, afgelopen juni, is melding gemaakt van het feit, dat enkele bestuursleden te kennen hadden gegeven te stoppen met hun bestuurstaken. Op dat moment waren er wel gesprekken gaande met nieuwe kandidaten, maar konden wij nog geen nieuwe namen inbrengen

Lees verder…

De ambassadeurs van onze jeugdteams

Al onze jeugdteams hebben een ambassadeur toegewezen gekregen. Een ambassadeur is een speler van de selectie. Op deze manier willen wij meer binding creëren tussen onze jeugdteams en selectie. De selectiespelers, die al een jeugdteam trainen en/of coachen, zijn tevens ambassadeur van het team dat zij trainen en/of coachen.

Lees verder...