K.V. Mid-Fryslân / ReduRisk

Akkrum / Grou / Reduzum / Warten

Gaat het Kloppend Hart Grou jou aan het hart?

In ieder dorp waar onze ambitieuze korfbalclub actief is, speelt het Kloppend Hart een belangrijke rol. De belangrijkste verantwoordelijkheden zijn een goed onderhouden accommodatie, een aantrekkelijke sportkantine, een gezond, financieel huishoudboekje en betrokkenheid bij alle lokale activiteiten. Als Kloppend Hart ondersteunen we de commissies met de bemensing van de commissies en het invullen van het kader.

Lees verder...

Wij zoeken jou!

Zoals het er nu voor staat kan er eind van de zomer/begin najaar weer in competitieverband gekorfbald worden. Een moment waar we allemaal weer erg naar uit kijken. Ook wij als kloppend hart en tevens kantinecommissie staan weer in de startblokken voor diverse acties (o.a. BEST-tas) en verwelkomen jullie, de gasten en toeschouwers, straks weer graag in kantine ‘De Ynrinner’ met een gezond en verfrissend assortiment. Op dit moment zijn wij nog niet compleet en daarom zijn wij op zoek naar jou!

Lees verder...

Marijke en Wim, bedankt!

Afscheid bestuurslid Marijke

Van het bestuur

Tijdens onze laatste jaarvergadering, afgelopen juni, is melding gemaakt van het feit, dat enkele bestuursleden te kennen hadden gegeven te stoppen met hun bestuurstaken. Op dat moment waren er wel gesprekken gaande met nieuwe kandidaten, maar konden wij nog geen nieuwe namen inbrengen

Lees verder…