K.V. Mid-Fryslân / ReduRisk

Akkrum / Grou / Reduzum / Warten

Help ons gezonder worden!

Help ons aan een gezonde kantine

Hoi allemaal! Wij zijn Demi en Bibi, twee studenten voeding en diëtetiek. In deze enquête doen wij onderzoek naar jullie sportkantine en willen we kijken hoe we deze sportkantine op een leuke manier, die aansluit bij jullie wensen, gezonder kunnen maken. Daarom willen wij je vragen om de enquête in te vullen en eventueel te delen met teamgenootjes of bezoekers/supporters die vaak komen kijken bij de wedstrijden! Wij zullen de komende tijd ook een paar keer in Grou en Reduzum aanwezig zijn, dus daar kunnen jullie ons misschien tegenkomen. Alvast heel erg bedankt!

Donatie van Kringloop Grou

K.V. Mid-Fryslân

Elk jaar kiest Kringloop Grou een aantal lokale goede doelen, stichtingen en verenigingen uit aan wie zij een donatie geven. Dit omdat Kringloop Grou sociale/maatschappelijke betrokkenheid erg belangrijk vindt. Een van de gelukkige ontvangers is dit jaar K.V. Mid-Fryslân. Door deze donatie kan K.V. Mid-Fryslân haar kantine in Grou verder verduurzamen.

Lees verder...

Dagopvang Huntington in ‘De Ynrinner’

K.V. Mid-Fryslân

Vanwege de verbouwing van Friesmastate maakt Noorderbreedte tijdelijk gebruik van ‘De Ynrinner’. Vanaf midden oktober huist hier op maandagen en donderdagen de Dagopvang Huntington. De groep van 5-7 cliënten en twee begeleiders maakt ook gebruik van de keuken en de scheidsrechter-kleedkamer. De bestuurskamer hebben we afgestaan aan het team van Noorderbreedte en is niet meer beschikbaar als vergaderruimte. De aanpassing van de kantineruimte zelf is minimaal. Waarschijnlijk blijft de Dagopvang tot einde 2024. In het veldseizoen zullen we, vooral na de nazit, rekening moeten houden met dit medegebruik. We verwachten dat dit weinig problemen op zal leveren.

Lees verder...

Instructie AED

Omdat er een AED aanwezig is op de buitenmuur van de Ynrinner in Grou vroeg het bestuur zich af of het mogelijk was om zoveel mogelijk leden een instructie te geven in het gebruik hiervan. Dit leverde een mooie samenwerking op met de Tennis Vereniging Grou. Op 3 verschillende momenten zijn er vorige week ongeveer 40 leden geïnstrueerd.

Lees verder...

Corona protocol per 26 januari

We mogen weer korfballen! Sinds maandag 17 januari zijn de zaaltrainingen hervat volgens oorspronkelijk schema (pdf, 129KB). Met ingang van woensdag 25 januari mogen competitiewedstrijden gespeeld worden tot 22:00 uur met publiek! Iedereen van 18 jaar en ouder moet een CTB kunnen laten zien. Ook moeten spelers van 13 jaar en ouder een mondkapje dragen bij binnenkomst van de sporthal. Zodra er getraind gaat worden, mag deze af. Het vernieuwde coronaprotocol vindt je hier (pdf, 122KB).