K.V. Mid-Fryslân / ReduRisk

Akkrum / Grou / Reduzum / Warten

Instructie AED

Omdat er een AED aanwezig is op de buitenmuur van de Ynrinner in Grou vroeg het bestuur zich af of het mogelijk was om zoveel mogelijk leden een instructie te geven in het gebruik hiervan. Dit leverde een mooie samenwerking op met de Tennis Vereniging Grou. Op 3 verschillende momenten zijn er vorige week ongeveer 40 leden geïnstrueerd.

Lees verder...

Corona protocol per 26 januari

We mogen weer korfballen! Sinds maandag 17 januari zijn de zaaltrainingen hervat volgens oorspronkelijk schema (pdf, 129KB). Met ingang van woensdag 25 januari mogen competitiewedstrijden gespeeld worden tot 22:00 uur met publiek! Iedereen van 18 jaar en ouder moet een CTB kunnen laten zien. Ook moeten spelers van 13 jaar en ouder een mondkapje dragen bij binnenkomst van de sporthal. Zodra er getraind gaat worden, mag deze af. Het vernieuwde coronaprotocol vindt je hier (pdf, 122KB).

Corona protocol per 15 januari

We mogen weer korfballen! Daarom gaan we met ingang van maandag 17 januari de zaaltrainingen hervatten volgens oorspronkelijk schema (pdf, 129KB). We gaan kijken, zo lang we geen competitie mogen spelen, of we onderlinge wedstrijden kunnen organiseren. Dit zullen we dan zo snel mogelijk laten weten op welke manier we dit gaan invullen. Voor het weekend van 22 januari a.s. willen we dit bij jullie zelf laten. Mochten jullie onderling willen spelen, willen jullie dit dan i.v.m. zaalhuur voor woensdag a.s. aan Marjan Smorenburg doorgeven?

Lees verder...

Corona protocol per 28 november

Zondag 28 november 2021 om 17:00 uur zijn de nieuwe coronaregels ingegaan. Dat betekent dat alle sportactiviteiten na 17:00 uur niet meer door mogen gaan. Dat laatste geldt ook voor al onze trainingen. Op basis van de richtlijnen van het KNKV heeft K.V. Mid-Fryslân onderstaande besloten.

Lees verder...

Corona protocol per 23 november

Met ingang van 13 november worden de coronamaatregelen aangescherpt. Voor sporters van 18 jaar en ouder is dan bijvoorbeeld een coronatoegangsbewijs verplicht. Ook mag er geen publiek aanwezig zijn bij sportwedstrijden. Wat dit precies voor ons betekent kun je lezen in ons corona protocol (pdf, 172KB). We willen dit, samen met jullie, op een goede manier volbrengen. We vragen iedereen om de genomen maatregelen en dus ook de uitvoering daarvan te respecteren.

Lees verder...