K.V. Mid-Fryslân / ReduRisk

Akkrum / Grou / Reduzum / Warten

Wervingsactie donateurs en sponsoren

Donateurs en sponsoren vormen een belangrijke financiële steunpilaar van de vereniging. Via het netwerk van onze leden starten we een grote wervingsactie. We hopen dat onze leden de komende weken hun familie en kennissen warm kunnen maken om onze vereniging als persoon of als bedrijf te ondersteunen. Denk hierbij aan je pake, beppe, trouwe fan of die oud-korfballer in je straat, je oom die een eigen bedrijf heeft of je baas die op maandag naar je weekendprestaties vraagt.

Personen

Personen kunnen de vereniging ondersteunen als donateur (v.a. €20 per jaar) of als Club van Mid-Fryslân (v.a. €50 per jaar).

Bedrijven

Bedrijven kunnen de vereniging ondersteunen als Club van Mid-Fryslân of als sponsor (bijvoorbeeld met een sponsorbord of shirtsponsor).

Wervingsactie

Ieder lid ontvangt binnenkort de wervingsbrief, flyer met sponsormogelijkheden, aanmeldformulier donateurschap en aanmeldformulier Club van Mid-Fryslân. Deze documenten zijn ook te vinden op de leden-pagina.

Voor het begin van het zaalseizoen zullen we de balans opmaken en hopen dan een fantastisch resultaat te kunnen melden. Natuurlijk gaan we ook verderop in het seizoen door met het werven van donateurs en sponsoren.

Om te kunnen reageren op dit nieuwsbericht, moet u akkoord gaan met de social media cookies.