K.V. Mid-Fryslân / ReduRisk

Akkrum / Grou / Reduzum / Warten

Van het bestuur | Mei 2021

K.V. Mid-Fryslân

Het gaat de goede kant op met de pandemie, maar we zijn er nog niet. Als het de goede kant op blijft gaan, is de kans groot dat we straks in september weer starten met de competitie. Het zal dan best weer even wennen zijn. Weekenden, die weer normaal ingevuld gaan worden. Ik ben er van overtuigd, dat we er allemaal weer zin in hebben, in ieder geval wordt er door diverse commissies al weer hard gewerkt aan de voorbereiding voor het nieuwe seizoen.

Onze dank gaat uit naar trainers, TC en jeugdbestuur, die er voor gezorgd hebben, dat wat kon en mocht op korfbalgebied, doorgang kon vinden. Trainingen, onderlinge wedstrijdjes en activiteiten. Nu gaan we een zomerperiode tegemoet met hopelijk een beetje mooi weer en genieten van meer “vrijheid”. Dat we dan elkaar straks  weer fysiek treffen in of rond de verschillende Mid-Fryslân accommodaties.

Wij vinden het nog te vroeg om een grote fysieke seizoen afsluiting te organiseren. Daarom zal onze activiteitencommissie eind juni een digitale afsluiting organiseren. Meer informatie hierover volgt, de datum hiervoor is 26 juni. Ook kan ik melden, dat voor onze jeugd in juni nog wel een activiteit zal plaatsvinden, ook daarover volgt nog de nodige informatie.

Wel gaan we in voorbereiding op het nieuwe seizoen door eind augustus een openingsdag voor onze vereniging  te organiseren. Hierover zal de komende tijd ook informatie langskomen. De geplande datum is 28 augustus.

Daarnaast zal ook nog op donderdag 24 juni onze jaarvergadering plaatsvinden. De vorm
hoe, wat en waar zal binnenkort ook bekend worden gemaakt.

Dan nog een bericht van onze oud ijzer commissie:

Helaas moeten we in 2021 de oud ijzer actie van kv Mid Fryslan overslaan.
Dit lijkt ons verstandiger gezien de onzekerheden rondom corona en de voorkeur om de actie wel in juni te houden.
We vragen jullie om het oud ijzer te verzamelen tot juni 2022 wanneer we weer langs de deuren komen in Akkrum, Grou, Warten en Reduzum om het op te halen. Lukt het niet om het oud ijzer zo lang te bewaren en is het echt de moeite waard (veel kilo’s of bijzondere metalen) neem dan contact op met:

Reduzum​ afkezijlstra@icloud.com
Akkrum​ sjabe@hotmail.com
Warten​ jpeenstra@planet.nl
Grou​​ hiddemeijer@live.com

Namens het bestuur van K.V. Mid-Fryslân

Om te kunnen reageren op dit nieuwsbericht, moet u akkoord gaan met de social media cookies.