K.V. Mid-Fryslân / ReduRisk

Akkrum / Grou / Reduzum / Warten

Van het bestuur | Februari 2021

K.V. Mid-Fryslân

In de afgelopen persconferentie werd duidelijk dat er niet veel meer ruimte komt voor de sport. Al is er nu wel de mogelijkheid om tot 27 jaar in teamverband buiten te trainen. Voor leden boven de 27 jaar blijven de mogelijkheden dus hetzelfde (in tweetallen buiten trainen). Helaas is er geen zicht op de start van de veldcompetitie.
We moeten afwachten of er nog wel een competitie zal zijn tot aan de zomer.

Wat kunnen we wel

Waar wij nu vooral naar willen kijken is, wat wel kan voor onze leden. Zo is voor de jeugd t/m 17 jaar in de dorpen in ieder geval de mogelijkheid om 1 keer per week buiten te trainen. Verder organiseert de jeugdactiviteiten commissie vandaag een bootcamp training, met medewerking van Dirjan Bouma. We gaan kijken naar meer van dit soort alternatieven voor onze (jeugd)leden tot de zomer! De selectie is alweer een poos buiten aan het trainen binnen de mogelijkheden, die er zijn. Voor de overige senioren wordt ook gekeken, hoe we op het veld weer lekker kunnen gaan sporten. Een aantal acties, die de club normaal gesproken houdt komen te vervallen, zoals de koekactie. Verder hopen we, dat de twee jaarlijkse oud ijzeractie in juni wel door kan gaan.

Geen inning contributie dit kwartaal

Wij vinden het geweldig, dat alle leden trouw hun contributie blijven betalen, terwijl wij hier niet de activiteiten voor kunnen aanbieden, die jullie van ons gewend zijn. Het bestuur heeft gekeken hoe wij onze leden hier enigszins financieel in tegemoet kunnen komen. Doordat b.v. de zaalhuur niet is doorberekend door BV sport en door enkele andere meevallers zal aan het eind van deze maand geen inning van de contributie plaatsvinden van onze leden. Er wordt dus één kwartaal geen contributie geïnd dit seizoen.

Wij missen onze sociale, gezellige en sportieve momenten met onze leden en supporters enorm. Maar hopen vooral dat iedereen gezond blijft!

Zijn er verder vragen, opmerkingen, ideeën dan horen wij dit graag.

Namens het bestuur van K.V. Mid-Fryslân

Om te kunnen reageren op dit nieuwsbericht, moet u akkoord gaan met de social media cookies.