K.V. Mid-Fryslân / ReduRisk

Akkrum / Grou / Reduzum / Warten

Van de voorzitter | november 2022

K.V. Mid-Fryslân

De Mid-Fryslân Dei ligt weer achter ons. Deze dit keer met een andere formule. Opnieuw was het een lust voor het oog om de allerjongste jeugd te zien, die om 9.00 uur onder leiding van een enthousiaste groep junioren hun spelcircuit langsgingen. Onder het toeziend oog van vele ouders en belangstellenden zag je het plezier en soms fanatisme die de beide groepen uitstraalden. Hierna was het de beurt aan meerdere jeugdteams, die onderlinge wedstrijdjes konden spelen en was de afsluiting voor de A teams.
Dank en hulde aan de commissie die dit weer mogelijk maakte.


Nu op weg naar de competitie, die op 26 november van start zal gaan. Er is al weer heel wat werk verzet door diverse commissies om dit goed te laten verlopen. Denk hierbij onder andere aan het inhuren van de zaal voor trainingen en wedstrijden, halwachtschema’s, indeling jurytafel en indeling scheidsrechters.Nog wel even het vermelden waard is de inhuur van sporthallen voor trainingen. Al vele jaren zijn wij in gesprek met bv Sport en de gemeente over de indeling (toewijzing) van enkele ploegen van ons in Leeuwarden (trainen in Aldlan en Julianalaan). Er is begrip, maar ons op één of andere manier tegemoet komen, zit er nog steeds niet in. We blijven hierover in gesprek.We dachten dat we voor de komende jaren een oplossing hadden gevonden, door een deal te hebben met de hockey in Leeuwarden, waar wij met gebruik van hun accommodatie konden trainen in de “blaashal”. Echter deze zomer vernamen wij, dat er geen blaashal meer is, dus ook die inspanning van onze kant is in rook op gegaan.


Ook is wel het vermelden waard, dat wij met de verplichting voor het fluiten van de KNKV wedstrijden prima op weg zijn. Dit seizoen moeten wij op het veld 80 wedstrijden fluiten en hebben er nu 50 gedaan. Alvast een compliment aan de mensen, die daar elk weekend voor staan.
Tot slot kan ik jullie melden, dat het bestuur de resultaten van de sessies, die in elk dorp zijn gehouden aangaande het herijken van de visie, heeft ontvangen en daar de komende weken een vervolg aan zal geven. Er zijn veel zaken aangedragen, onder andere het technisch beleid, vrijwilligersbeleid, accommodatie en financieel beleid. Het bestuur zal deze maand een stappenplan gaan maken, hoe we dit verder zullen uitrollen binnen de vereniging. Wat heeft prioriteit en hoe gaan we dit bespreken.
Voor alle teams, vrijwilligers, supporters en sponsors, een mooi zaalseizoen gewenst!


Hans Smorenburg

Om te kunnen reageren op dit nieuwsbericht, moet u akkoord gaan met de social media cookies.