K.V. Mid-Fryslân / ReduRisk

Akkrum / Grou / Reduzum / Warten

Van de voorzitter | Juni 2020

Normaal gesproken is juni de maand, waarin  de afsluiting van het seizoen plaatsvindt en we allen snakken naar de zomervakantie. Mogelijk het begroeten van de nodige kampioenen, maar ook het slikken bij de teams, die degraderen.
Het is ook de maand, waarin wij tijdens het eindfeest even terug kijken op het afgelopen seizoen en een kleine doorkijk nemen naar het komende.
Echter niets van dat alles. Zo was er ook geen tentenkamp voor de jeugd, schoolkorfbal en nog meer activiteiten moesten het ontgelden. Het coronavirus heeft ons allemaal in de greep.
Gelukkig kon de jeugd t/m 12 jaar enkele weken geleden al weer met trainen beginnen en kon de leeftijdscategorie tot 19 jaar gauw volgen. Ook de senioren hebben al weer de nodige creatieve trainingen ondergaan. Kortom, we konden elkaar weer eens op het korfbalveld  ontmoeten, zij het met de nodige maatregelen.

Zonder ook maar iemand tekort te doen, gaan mijn complimenten uit naar het jeugdbestuur.
Zodra bekend werd, dat er weer trainingen konden plaatsvinden, werd er een duidelijk draaiboek voor alle dorpen uitgewerkt. Trainers waren bereid de trainingen op te pakken en leden en ouders hielden zich allemaal prima aan de nodige maatregelen en afspraken.
Zo ook werden de trainingen van de senioren opgepakt. Ook daarin prima werk van kader en commissieleden.

Het bestuur komt deze maand nog een keer bijeen en zal daarin een besluit nemen over hoe wij onze algemene ledenvergadering gaan organiseren. De richtlijnen geven verschillende opties aan. Jullie horen van ons.

Dan is er nog de vraag, hoe komt het na de zomer? Wie het weet mag het zeggen.
Het KNKV heeft nog geen mededelingen gedaan, of/hoe en wanneer wij weer in competitieverband onze wedstrijden kunnen spelen. Vooralsnog staat 1 september als datum, waarop contactsporten weer van start kunnen gaan. Dus ook hier geldt, dat we even moeten afwachten.

Een bijzonder situatie is er in het samenstellen van de teams betreffende het komende seizoen. Er hebben nog geen selectietrainingen en -wedstrijden kunnen plaatsvinden.
Het is de vraag of dat allemaal voor juli nog zal gebeuren. Een puzzel voor jeugdbestuur en TC.

Kortom we hebben een vreemd seizoen achter de rug en we weten  ook nog niet, hoe het straks allemaal gaat komen.

Mid-Fryslân/Jansma Burdaard leden, het is even niet anders.
Blijf verstandig en gezond in deze tijd.

Hans Smorenburg

Om te kunnen reageren op dit nieuwsbericht, moet u akkoord gaan met de social media cookies.