K.V. Mid-Fryslân / Jansma Burdaard

Akkrum / Grou / Reduzum / Warten

Situatie gewijzigd

Let op! Omdat een gedeelte van de Master Gorterstrjitte sinds kort eenrichtingsverkeer geworden is kun je het sportveld in Reduzum nu bereiken via de D.S. Bangmastrjitte.