K.V. Mid-Fryslân / ReduRisk

Akkrum / Grou / Reduzum / Warten

Reanimeren kun je leren

Aan de muur tussen Tennisvereniging Grouw en onze kantine ‘De Ynrinner’ hangt sinds kort een AED. Als besturen van beide verenigingen vinden we het belangrijk dat veel mensen weten hoe er gehandeld moet worden als er zich een calamiteit voordoet. Onder het motto “iets doen is beter dan niets doen” hebben we een aantal mensen bereid gevonden om een oefenavond en -ochtend te verzorgen. Namens K.V. Mid-Fryslân zal Jannie van Vilsteren dit gaan doen.

Het is laagdrempelig dus iedereen kan meedoen. We zullen uitleggen hoe een reanimatie in zijn werk gaat en we hebben poppen beschikbaar zodat je in groepjes kunt oefenen. Het gaat niet om een officieel erkende training. We zien jullie dan ook graag op woensdagavond 15 maart of zaterdagochtend 18 maart. Alle leden vanaf 16 jaar kunnen zich aanmelden via de mail die je daarvoor ontvangt.

Om te kunnen reageren op dit nieuwsbericht, moet u akkoord gaan met de social media cookies.