K.V. Mid-Fryslân / ReduRisk

Akkrum / Grou / Reduzum / Warten

Oud Ijzer actie op 22 juni 2019

K.V. Mid-Fryslân gaat voor goud, maar wil ook graag roestig ijzer

Verenigingen hebben het vaak moeilijk in deze tijd, sportverenigingen in het bijzonder. Door samenwerking te zoeken hebben de korfbalverenigingen in Reduzum, Grou, Warten en Akkrum een stevige basis gevonden in K.V. Mid-Fryslân.

Korfbal is voor iedereen en door iedereen, vindt K.V. Mid-Fryslân. Zo is er voor de jeugd een gezellig en sportief korfbalkamp. De oudere jeugd is daarbij onmisbaar voor de organisatie. Of wat te denken van de kampioenenparade, waarbij de jeugd zich mag presenteren aan het publiek, bij een wedstrijd van het eerste team. Deze wisselwerking zorgt dat jeugd al jong over de dorpsgrenzen heen kijkt en met plezier nieuwe ervaringen opdoet. Onbetaalbaar, maar niet altijd kosteloos natuurlijk.

Oud IJzer Actie 22 juni 2019

K.V. Mid-Fryslân probeert de contributie laag te houden, maarzo nu en dan moet er extra geld op de plank komen. Bedrijven die willen sponsoren of mensen die korfbal in het dorp een warm hart toedragen en binnen de vereniging actief willen zijn, zijn altijd bijzonder welkom.

Maar K.V. Mid-Fryslân wil ook de handen uit de mouwen steken om financieel ijzersterk te blijven en het milieu een handje te helpen. De geweldige oud ijzer-actie van 2017 wordt op 22 juni 2019 herhaald. Oud ijzer kan prima gerecycled worden en er gaan dan geen waardevolle materialen verloren. Een win-win situatie: u komt gemakkelijk van uw oud-ijzer af, de vereniging ontvangt een kleine vergoeding en het milieu wordt gespaard!

Op de website www.kvmidfryslan.nl en de lokale dorpssites en -kranten leest u meer over de spelregels en de soorten metaal die kunnen worden aangeboden. Misschien wilt u zelfs nu al beginnen met sparen. Heeft u veel liggen en wilt u het kwijt, mail of bel dan alvast aan één van de contactpersonen uit uw (dichtstbijzijnde) dorp.

Akkrum: Sylvia Beekhuizen (Akkrum: 06 – 45 31 21 89 of sjabe@hotmail.com)
Grou: Tryntsje Nauta (06 – 53 61 58 60 of tryntsje.nauta@hotmail.com )
Reduzum: Afke Zijlstra (06 – 13 44 30 38 of afkezijlstra@icloud.com )
Warten: Joke Peenstra (06 – 10 12 48 18 of jpeenstra@planet.nl )

 

Om te kunnen reageren op dit nieuwsbericht, moet u akkoord gaan met de social media cookies.