K.V. Mid-Fryslân / ReduRisk

Akkrum / Grou / Reduzum / Warten

Marijke en Wim, bedankt!

Afscheid bestuurslid Marijke

Van het bestuur

Tijdens onze laatste jaarvergadering, afgelopen juni, is melding gemaakt van het feit, dat enkele bestuursleden te kennen hadden gegeven te stoppen met hun bestuurstaken. Op dat moment waren er wel gesprekken gaande met nieuwe kandidaten, maar konden wij nog geen nieuwe namen inbrengen

Verheugend is het om te melden, dat Leonie Flinterman en Jelco van Vleeren zijn toegetreden tot het bestuur, deze zullen tijdens de komende jaarvergadering officieel benoemd kunnen worden.

Wim van Gorkum heeft afgelopen week zijn laatste vergadering bijgewoond en zijn TC taken verdeeld over de overige leden binnen de TC. Jelco zal de verbinding houden tussen bestuur en TC. Daarnaast zal hij ook enkele scheidsrechterstaken van GerHenk van der Meulen overnemen.

Marijke Ytsma draagt het penningmeesterschap over aan Leonie en zal binnenkort ook haar laatste vergadering bijwonen.

Zowel Marijke als Wim werden kort bedankt voor hun werkzaamheden en inzet voor onze club en afgesproken werd om tijdens de volgende jaarvergadering hier langer bij stil te staan.

Leonie en Jelco: welkom! Marijke en Wim: bedankt!

Namens bestuur, Hans Smorenburg

Om te kunnen reageren op dit nieuwsbericht, moet u akkoord gaan met de social media cookies.