K.V. Mid-Fryslân / ReduRisk

Akkrum / Grou / Reduzum / Warten

K.V. Mid-Fryslân/Jansma Burdaard veegt zijn straatje schoon

Supporter van schoon - Vrijwilligers in actie

Onlangs hebben jullie kunnen lezen dat K.V. Mid-Fryslân/Jansma Burdaard sinds 1 oktober Supporter van Schoon is. De jeugdspelers, ouders en vrijwilligers van Akkrum houden samen 2 schoongebieden vrij van zwerfafval. Elke maand gaat een jeugdteam op pad in Akkrum-Oost. Het langgerekte terrein van het aquaduct tot en met de carpoolplaats wordt door ouders en vrijwilligers opgeruimd.

De actie is met groot enthousiasme ontvangen. De spelers van de D4 hebben met plezier het nodige afval opgeruimd in de wijk rondom het Juf Boeremaplein. En er is al 2 keer grondig opgeruimd door ouders in het gebied parallel aan de snelweg. 

Het wijkbeheer van de gemeente in Akkrum gaf al een compliment voor de hoeveelheid en de frequentie waarmee de deelnemers van K.V. Mid-Fryslân/Jansma Burdaard het zwerfafval aanpakken. Een mooie “sportieve” prestatie!

Opruimacties jeugdteams 

Elke jeugdteam dat in Akkrum traint wordt gevraagd mee te helpen met een opruimactie. De volgende teams zijn in de komende maanden aan de beurt:

De spelers worden geïnformeerd via de team-app over het opruimmoment en de verzamelplaats. Zolang er door de corona-maatregelen geen wedstrijden kunnen worden gespeeld, vindt het opruimmoment plaats op zaterdagochtend. Als de competitie weer begint, zal de planning worden aangepast.

Opruimacties ouders en vrijwilligers

Eén keer in de maand gaat een groepje ouders en vrijwilligers op pad om op te ruimen. Er staan opruimacties gepland op de volgende momenten:

Verschillende ouders hebben zich al opgegeven om mee te helpen en zijn al gezamenlijk op pad gegaan. Het is niet alleen nuttig, maar ook erg gezellig, dus komt vooral meehelpen. Het zou natuurlijk mooi zijn als de groep “schoonwandelaars” nog groter wordt.

Wil je ook meehelpen en een frisse neus halen! 

Voor meer informatie kunt je contact opnemen met onze coördinator Romkje Groothedde. 

Email: kvmfschoonbelonen@hotmail.com, Mobiel: 06-20700888.

Een hoge opbrengst!

Door de inzet van de teams en de ouders van K.V. Mid-Fryslân/Jansma Burdaard in Akkrum wordt jaarlijks een mooi bedrag opgehaald voor de clubkas van Akkrum. Naast de financiële impuls voor de club draagt iedereen bij aan een schone leefomgeving en het milieu. Zwerfafval zorgt elk jaar voor veel leed bij dieren en ergernis voor de bewoners. Door de jeugd actief te betrekken, zullen ze zelf ook bewuster omgaan met hun eigen afval.  Ook is het een actieve buitenactiviteit in een gezellige sfeer.

De club, het dorp, de bewoners en de gemeente zijn dus erg blij met jullie inzet. Winst voor iedereen!

Om te kunnen reageren op dit nieuwsbericht, moet u akkoord gaan met de social media cookies.