K.V. Mid-Fryslân / ReduRisk

Akkrum / Grou / Reduzum / Warten

Het verdwijnen van een generatie

K.V. Mid-Fryslân

Elk jaar is er rond 4 en 5 mei veel aandacht voor verhalen over WOII en voor het feit dat er steeds minder mensen leven die dit bewust hebben meegemaakt. Dit jaar is er door het extra risico van Corona voor de ouderen een nog groter besef van het verdwijnen van een generatie met de bijbehorende verhalen. Ook in onze vereniging worden mensen geconfronteerd met het verlies van (groot)ouders, familieleden en dorpsgenoten. 

Dat met het overlijden van een generatie ook een stukje historie verdwijnt, komt dan soms extra sterk naar boven. Zo zijn er dit voorjaar in korte tijd vier leden van de ‘Pipermuntsjeploech’ van Marfûgels overleden. Albert de Jong (90) en Henk de Jong (89) waren secretaris en penningmeester van het allereerste bestuur in 1958. Ook Sytze van de Veer (90) sloot zich bij hen aan als supporter. DE ploech was niet compleet zonder Anneke Fopma (83). Zij was lid van redactie Marfûgelflecht en de commissie van het 25-jarig jubileum en bedacht in 2009 de naam de Ynrinner. 

Deze mensen hebben de start van het korfballen in Grou meegemaakt en waren heel lang als supporters langs de lijnen te vinden. De ‘ploech’ liet daarbij altijd zo overduidelijk hun mening horen dat de kelen in de pauze steevast verzacht moesten worden met pepermuntjes. De discussie over hoe het korfbal gespeeld moest worden, werd zelfs voortgezet in het clubblad ‘Yn Marfûgelflecht’. In het jubileumboek tgv het 50-jarig bestaan in 2008 is er nog een heel verhaal over te vinden. 

Met K.V. Mid Fryslân (opgericht juni 2005 dus dit jaar alweer 15 jaar geleden) ontstaat een nieuwe serie verhalen. 2020 zal niet gauw vergeten worden, met naast de coronaverhalen ook nog gewoon het succes van behaalde kampioenschappen. 

Om te kunnen reageren op dit nieuwsbericht, moet u akkoord gaan met de social media cookies.