K.V. Mid-Fryslân / ReduRisk

Akkrum / Grou / Reduzum / Warten

Geslaagd schoolkorfbaltoernooi in Grou

Schoolkorfbaltoernooi op het sportveld in Grou 15-05-2019

Op woensdagmiddag 15 mei werd weer het jaarlijkse schoolkorfbaltoernooi door de k.v. Mid-Fryslân georganiseerd. Uitnodigingen voor dit toernooi waren verstuurd aan de scholen in de regio midden Friesland.

Onder ideale weersomstandigheden werd er op 6 velden door 19 teams gestreden om de prijzen. Daarbij natuurlijk aangemoedigd door begeleiding, ouders en andere supporters.
 Zowel in groep 3/4 als in groep 5/6 waren de teams ingedeeld in poules met korfballers en met niet-korfballers. Na ruim twee uur korfbalplezier werden de prijzen door de voorzitter van de vereniging uitgereikt.

De eerste prijzen in groep 3/4 werden gewonnen door de Trije Doarpen Skoalle uit Reduzum en de Finne uit Warten. Bij groep 5/6 gingen de bekers naar de Pikeloer uit Wiuwert en de Uniaskoalle uit Wirdum. De Trije Doarpen Skoalle en de Pikeloer gaan ons op woensdag 19 juni vertegenwoordigen in Hantum op het Fries Schoolkorfbal kampioenschap. Naast de bekers kregen ook alle deelnemers een vaantje. Laatst genoemde werd mogelijk gemaakt door sponsor Technisch Totaal van Pier Duizendstra uit Warten. 
De organiserende commissie bedankt iedereen voor zijn of haar bijdrage.

Om te kunnen reageren op dit nieuwsbericht, moet u akkoord gaan met de social media cookies.