K.V. Mid-Fryslân / ReduRisk

Akkrum / Grou / Reduzum / Warten

De ambassadeurs van onze jeugdteams

Al onze jeugdteams hebben een ambassadeur toegewezen gekregen. Een ambassadeur is een speler van de selectie. Op deze manier willen wij meer binding creëren tussen onze jeugdteams en selectie. De selectiespelers, die al een jeugdteam trainen en/of coachen, zijn tevens ambassadeur van het team dat zij trainen en/of coachen.

De selectiespeler mag het ambassadeurschap vrij invullen, maar wel in overleg met de trainer en/of coach van het betreffende jeugdteam. Zo kan de ambassadeur bijvoorbeeld een training verzorgen, rijden naar een uitwedstrijd, assistent-coach zijn bij een wedstrijd, de limonade inschenken in de pauze van een wedstrijd en/of de jeugdspelers een groentehap leren maken!

Hieronder kunt u zien wie de ambassadeur is voor elk jeugdteam.

F1 Sybrecht Andringa
F2 Siety Tjalma
E1 Jildau Faber
E2 Hendrik Tolsma
E3 Jasper Willemsen
E4 Jasper Willemsen
E5 Hendrik Tolsma
E6 Jildau Faber
D1 Joss Abbingh
D2 Dieuwke Popma
D3 Johannes Miedema
D4 Jakko de Nekker
C1 Martijn de Bruin
C2 Esther Kloosterman
C3 Nynke Tuinstra
C4 Klaske Toering
B1 Wessel Bergsma
B2 Erik Hoekstra
B3 Lotte Schrijver
A1 Harm Smit
A2 Anke Rinsma

Om te kunnen reageren op dit nieuwsbericht, moet u akkoord gaan met de social media cookies.