K.V. Mid-Fryslân / ReduRisk

Akkrum / Grou / Reduzum / Warten

Dagopvang Huntington in ‘De Ynrinner’

K.V. Mid-Fryslân

Vanwege de verbouwing van Friesmastate maakt Noorderbreedte tijdelijk gebruik van ‘De Ynrinner’. Vanaf midden oktober huist hier op maandagen en donderdagen de Dagopvang Huntington. De groep van 5-7 cliënten en twee begeleiders maakt ook gebruik van de keuken en de scheidsrechter-kleedkamer. De bestuurskamer hebben we afgestaan aan het team van Noorderbreedte en is niet meer beschikbaar als vergaderruimte. De aanpassing van de kantineruimte zelf is minimaal. Waarschijnlijk blijft de Dagopvang tot einde 2024. In het veldseizoen zullen we, vooral na de nazit, rekening moeten houden met dit medegebruik. We verwachten dat dit weinig problemen op zal leveren.

De ziekte van Huntington is een erfelijke hersenaandoening. Mensen met deze ziekte krijgen te maken met ernstige motorische symptomen, verstandelijke achteruitgang en psychiatrische problemen. Dit is een geleidelijk toenemend (progressief) proces. Op dit moment is het nog niet mogelijk de ziekte van Huntington te genezen of te vertragen. Het is een ingrijpende ziekte.

Het expertisecentrum voor Huntington wat Friesmastate nu al is, wordt door de verbouwing uitgebreid met appartementen. Voor de Dagbesteding is ‘De Ynrinner’ een mooie vervangende locatie met voldoende extra ruimte voor therapeuten en ook mogelijkheden voor korte wandelingen in de omgeving.

Het primaire doel van de dagbehandeling is het behouden en vergroten van de kwaliteit van het leven van cliënten met Huntington. Cliënten in de dagopvang zijn nog niet in een vergaand stadium van de ziekte. Door middel van activiteiten en therapieën wordt de zelfredzaamheid, aanwezige kennis en de aanwezige vaardigheden gestimuleerd. Daarnaast is het een fijne en aangename plek waar ervaringen en gevoelens gedeeld kunnen worden met lotgenoten. Mantelzorgers die overbelast dreigen te raken worden geholpen en ondersteund.

Om te kunnen reageren op dit nieuwsbericht, moet u akkoord gaan met de social media cookies.