K.V. Mid-Fryslân / ReduRisk

Akkrum / Grou / Reduzum / Warten

Coronavirus

K.V. Mid-Fryslân

Als bestuur willen wij u graag berichten over de ontwikkelingen rondom het coronavirus.

Wij volgen – net als het KNKV – de richtlijnen van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Vooralsnog is er voor het KNKV geen aanleiding om wedstrijden te annuleren. Mocht de overheid maatregelen treffen, die van invloed kunnen zijn op de korfbalcompetitie, dan zal het KNKV ons hierover tijdig communiceren. Actuele informatie over het coronavirus vind je op de website van het RIVM (www.rivm.nl).

Wij gaan er als MF vanuit dat iedereen zelf de belangrijkste maatregelen neemt die je kan nemen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen:

Daarnaast vragen wij iedereen om onderstaande RIVM richtlijnen in acht te nemen bij de afweging of je naar MF moet komen als je ziekteverschijnselen hebt en NIET te komen in de volgende situatie:

Als je geen ziekteverschijnselen hebt dan kan je gewoon de wedstrijden bij MF bezoeken.

Sport specifieke hygiënezaken
Als aanvulling op het advies van het RIVM over de basishygiëne volgen het KNKV en MF het advies om bij de wedstrijden de komende periode het handen schudden met medespelers, tegenstanders en scheidsrechters te vermijden. Natuurlijk vragen wij korfballers elkaar nog steeds een prettige wedstrijd toe te wensen maar daarbij raden we aan een alternatief voor het handen schudden te gebruiken. Het KNKV en MF adviseren het volgende:

Wij blijven de ontwikkelingen volgen, als het nodig is zullen wij u nader informeren.

Uiteraard kunt u met uw vragen altijd bij het bestuur terecht.

Met vriendelijke groet,
bestuur Mid-Fryslân Jansma Burdaard

Om te kunnen reageren op dit nieuwsbericht, moet u akkoord gaan met de social media cookies.