K.V. Mid-Fryslân / ReduRisk

Akkrum / Grou / Reduzum / Warten

Coronaprotocollen

Hierbij een overzicht van protocollen, nieuws en formulieren met betrekking tot de maatregelen om het coronavirus tegen te houden.

Protocollen 

Kantines

Vanaf 25 september 2021 is het mogelijk toegang tot horeca te krijgen met een coronatoegangsbewijs. Onze kantine ‘De Ynrinner’ in Grou valt onder deze horecaregel. Houdt er dus rekening mee dat wij iedereen vragen om een coronatoegangsbewijs (QR-code). Houd daarnaast een identiteitsbewijs bij de hand. Dit geldt voor het horecagedeelte met zitplaatsen.

Wij vragen niet naar een coronatoegangsbewijs voor het gebruik van terrassen buiten, het afhalen van eten en drinken en het nuttigen van afgehaald eten en drinken buiten het afgescheiden horeca gedeelte.

In de kantines in Akkrum en Reduzum is het alleen mogelijk om eten en drinken af te halen en buiten te nuttigen. 

Besmetting

Ben je positief getest, dan zouden we dat graag willen weten, zodat bepaald kan worden of er binnen K.V. Mid-Fryslân actie vereist is en wie we moeten informeren (indien gewenst anoniem). Neem daarvoor contact op met de trainer/coach/teambegeleider.

Opmerkingen

Mochten er vragen of opmerkingen zijn dan horen wij dit graag:

Marijke IJtsma, Akkrum, marijke@kvmidfryslan.nl
Sybrecht Andringa, Grou, sybrecht@kvmidfryslan.nl
Afke Zijlstra, Reduzum en Wartena, afke@kvmidfryslan.nl

Om te kunnen reageren op dit nieuwsbericht, moet u akkoord gaan met de social media cookies.