K.V. Mid-Fryslân / ReduRisk

Akkrum / Grou / Reduzum / Warten

Corona update

K.V. Mid-Fryslân

UPDATE 22 april
Het coronavirus heeft ervoor gezorgd dat alle wedstrijden en bijeenkomsten zijn afgelast, de veldaccommodaties gesloten zijn en er niet gezamenlijk getraind kan worden. Wij missen onze sociale, gezellige en sportieve momenten met onze leden en supporters enorm maar hopen vooral dat iedereen gezond blijft!

Uitgestelde activiteiten
Jammer genoeg kan het tentenkamp in juni voor al onze jeugd niet doorgaan. De jeugdcommissie moet helaas afwachten of het dit jaar nog kan plaatsvinden i.v.m. de coronamaatregelen.
Ook hebben we de sponsoravond voor de club van 50 en de sponsors helaas moeten afblazen. Mogelijk dat we deze in het najaar opnieuw kunnen organiseren.
De Algemene Ledenvergadering van juni kan waarschijnlijk ook niet plaatsvinden in de vorm van een bijeenkomst. We bekijken welk alternatief mogelijk is gezien er wel een aantal zaken moeten doorgaan en wij jullie over een aantal zaken willen informeren zoals over de wijzigingen in het bestuur en de financiën.

Contributie
Op 30 april wordt de contributie voor het laatste kwartaal van het seizoen 2019-2020 geïncasseerd. We kunnen ons voorstellen dat de vraagt leeft waarom er contributie wordt geïnd terwijl er in het voorjaar geen wedstrijden worden gespeeld en er tevens niet getraind mag worden als gevolg van de door de overheid getroffen maatregelen met betrekking tot het coronavirus.
We sluiten ons aan bij het standpunt van de KNKV en de NOC*NSF dat we de kosten die we met z’n allen maken, zoveel mogelijk met z’n allen dragen (Kijk voor meer informatie bij de ‘Veel gestelde vragen coronavirus/Financiën op de website van de KNKV).
De contributie zal gewoon geïnd worden. De kosten voor onze vereniging lopen door en we hebben minder inkomsten. De vereniging wil graag financieel op de been blijven zodat we straks weer alle korfbalmogelijkheden kunnen bieden als we los kunnen. Wel willen we graag meedenken, mocht je in de problemen komen door het innen van de contributie. Dan kan je altijd contact opnemen met onze penningmeester Leonie Fllinterman-Stronk (mob: 06 23984358 of mail: Leonie@kvmidfryslan.nl) Hopelijk kunnen we in onderling overleg tot een oplossing komen.

Competitie en selectieprocedure
Zoals jullie weten zal de zaalcompetitie niet worden uitgespeeld. Mid-Fryslân/Jansma Burdaard 1 promoveert naar de Hoofdklasse. MF 6, de B2, B3, C3 en F2 stonden ook bovenaan. Wanneer de tijd er rijp voor is, kunnen we hier misschien nog aandacht aan schenken.

Voor onze technische commissie senioren en jeugd is het een hele puzzel om zich voor te bereiden op het komende seizoen. De vraag blijft natuurlijk, kunnen we in augustus/september weer los. De selectiecommissie buigt zich over de mogelijkheden. Zodra hier meer over bekend is, zullen we jullie hierover informeren.

Info nieuwe maatregelen (21 april)
Dinsdag 21 april zijn er wat nieuwe maatregelen gekomen t.a.v. de jeugd betreffende de sport. Wij komen binnenkort bij elkaar en gaan bekijken hoe wij hier invulling aan kunnen geven. Jullie horen van ons.

Korfbal-fit blijven?
Google ‘Het grote korfbalboek’ en vind heel veel filmpjes met leuke oefeningen. Verder is er de #Korfonachallenge en voor de kleintjes heeft ‘KorfJan’ leuke oefeningen die je thuis kunt doen. Deze zijn te vinden op YouTube en
allemaal gemaakt door ons eigen korfbalgoeroe Dirjan Bouma!

Er is al heel veel materiaal aan onze leden uitgeleend en wij hopen dat er met dit mooie weer veel balletjes gegooid kunnen worden. Mocht je nog materiaal willen lenen neem dan contact op met:
Marjan Smorenburg (Grou), Trea Tamminga (Akkrum), Abe Schippers (Warten) of Elske Tolsma (Reduzum).

Tot slot: zorg goed voor jezelf en voor elkaar!

Namens het bestuur van K.V. Mid-Fryslân

Om te kunnen reageren op dit nieuwsbericht, moet u akkoord gaan met de social media cookies.