K.V. Mid-Fryslân / ReduRisk

Akkrum / Grou / Reduzum / Warten

Reanimeren kun je leren

Aan de muur tussen Tennisvereniging Grouw en onze kantine ‘De Ynrinner’ hangt sinds kort een AED. Als besturen van beide verenigingen vinden we het belangrijk dat veel mensen weten hoe er gehandeld moet worden als er zich een calamiteit voordoet. Onder het motto “iets doen is beter dan niets doen” hebben we een aantal mensen bereid gevonden om een oefenavond en -ochtend te verzorgen. Namens K.V. Mid-Fryslân zal Jannie van Vilsteren dit gaan doen.

Lees verder...

Van de voorzitter | november 2022

K.V. Mid-Fryslân

De Mid-Fryslân Dei ligt weer achter ons. Deze dit keer met een andere formule. Opnieuw was het een lust voor het oog om de allerjongste jeugd te zien, die om 9.00 uur onder leiding van een enthousiaste groep junioren hun spelcircuit langsgingen. Onder het toeziend oog van vele ouders en belangstellenden zag je het plezier en soms fanatisme die de beide groepen uitstraalden. Hierna was het de beurt aan meerdere jeugdteams, die onderlinge wedstrijdjes konden spelen en was de afsluiting voor de A teams.
Dank en hulde aan de commissie die dit weer mogelijk maakte.

Lees verder...

Geen geld meer voor de contributie?

Jeugdfonds Sport & Cultuur

De prijzen van veel goederen en diensten stijgen dit jaar behoorlijk. Hierdoor kunt u in de financiële problemen komen. Heeft u problemen om de contributie voor uw kinderen en/of jongeren te betalen? Dan kunt u misschien een beroep doen op het Jeugdfonds Sport & Cultuur! Het Jeugdfonds Sport & Cultuur maakt het mogelijk dat kinderen en jongeren uit gezinnen met weinig geld toch kunnen blijven korfballen! Het Jeugdfonds Sport & Cultuur betaalt dan de contributie en in sommige gevallen zelfs de korfbalschoenen!

Algemene Ledenvergadering

Hierbij willen wij (ere)leden en ouders van jeugdleden uitnodigen voor de jaarlijkse ledenvergadering van K.V. Mid-Fryslân/Jansma Burdaard op dinsdag 21 juni om 20:00 uur in de kantine ‘De Ynrinner’ te Grou.

Lees verder...

Wat te doen bij grensoverschrijdend gedrag?

Korfbalvereniging Mid-Fryslân is en wil een veilige korfbalvereniging zijn. Een vereniging waar iedereen met plezier korfbalt of vrijwilligerswerk doet en waar iedereen zich thuis en veilig voelt. Recente ontwikkelingen in Nederland laten echter zien dat dit niet vanzelfsprekend is. In onderstaand protocol staat beschreven wat je bij korfbalvereniging Mid-Fryslân kunt doen indien er sprake is van grensoverschrijdend gedrag.

Lees verder...