K.V. Mid-Fryslân / ReduRisk

Akkrum / Grou / Reduzum / Warten

Sponsoravond KV Mid-Fryslân /Redurisk

Sponsoravond 10-04-2024

Meer dan 60 sponsoren, freonen en selectiespelers waren op 10 april 2024 naar het Theehuis van
Grou gekomen voor onze jaarlijkse MF-borrel. Op het programma stonden dan ook niet de minste
sprekers: John Jonker en Foppe de Haan!

Lees verder...

Van de voorzitter

Mid-Fryslân B1 zaalkampioen 2023/2024

De zaalcompetitie zit er voor iedereen bijna op. Maar voor Mid-Fryslân/ReduRisk B1 is er nog een toetje. Zij doen komende zaterdag in Alphen aan de Rijn nog mee om het districtskampioenschap van Nederland voor B-teams.

Lees verder...

WIJZIJNMF: C4 in de spotlight

#WIJZIJNMF en daar zijn we trots op! Tijd dus om aan al onze supporters, vrienden, familie en iedereen te laten zien wat we allemaal in huis hebben. Deze week de C4.

Algemene Ledenvergadering 

Hierbij nodigen wij alle leden en ouders van jeugdleden van K.V. Mid-Fryslân/Redurisk uit voor de algemene ledenvergadering van het seizoen 2022/2023. De algemene ledenvergadering is op dinsdag 20 juni 2023 om 20:00 uur in onze kantine ‘De Ynrinner’ in Grou. Vragen en/of opmerkingen over de agenda kunnen tot 16 juni schriftelijk worden ingediend via de secretaris op het emailadres info@kvmidfryslan.nl. Ingediende vragen en opmerkingen zullen tijdens de vergadering behandeld worden. We hopen op een goede opkomst en zoveel mogelijk mensen te ontmoeten op deze jaarvergadering.

Instructie AED

Omdat er een AED aanwezig is op de buitenmuur van de Ynrinner in Grou vroeg het bestuur zich af of het mogelijk was om zoveel mogelijk leden een instructie te geven in het gebruik hiervan. Dit leverde een mooie samenwerking op met de Tennis Vereniging Grou. Op 3 verschillende momenten zijn er vorige week ongeveer 40 leden geïnstrueerd.

Lees verder...