K.V. Mid-Fryslân / ReduRisk

Akkrum / Grou / Reduzum / Warten

Algemene Ledenvergadering 

Hierbij nodigen wij alle leden en ouders van jeugdleden van K.V. Mid-Fryslân/Redurisk uit voor de algemene ledenvergadering van het seizoen 2022/2023. De algemene ledenvergadering is op dinsdag 20 juni 2023 om 20:00 uur in onze kantine ‘De Ynrinner’ in Grou. Vragen en/of opmerkingen over de agenda kunnen tot 16 juni schriftelijk worden ingediend via de secretaris op het emailadres info@kvmidfryslan.nl. Ingediende vragen en opmerkingen zullen tijdens de vergadering behandeld worden. We hopen op een goede opkomst en zoveel mogelijk mensen te ontmoeten op deze jaarvergadering.

Instructie AED

Omdat er een AED aanwezig is op de buitenmuur van de Ynrinner in Grou vroeg het bestuur zich af of het mogelijk was om zoveel mogelijk leden een instructie te geven in het gebruik hiervan. Dit leverde een mooie samenwerking op met de Tennis Vereniging Grou. Op 3 verschillende momenten zijn er vorige week ongeveer 40 leden geïnstrueerd.

Lees verder...

Reanimeren kun je leren

Aan de muur tussen Tennisvereniging Grouw en onze kantine ‘De Ynrinner’ hangt sinds kort een AED. Als besturen van beide verenigingen vinden we het belangrijk dat veel mensen weten hoe er gehandeld moet worden als er zich een calamiteit voordoet. Onder het motto “iets doen is beter dan niets doen” hebben we een aantal mensen bereid gevonden om een oefenavond en -ochtend te verzorgen. Namens K.V. Mid-Fryslân zal Jannie van Vilsteren dit gaan doen.

Lees verder...

Van de voorzitter | november 2022

K.V. Mid-Fryslân

De Mid-Fryslân Dei ligt weer achter ons. Deze dit keer met een andere formule. Opnieuw was het een lust voor het oog om de allerjongste jeugd te zien, die om 9.00 uur onder leiding van een enthousiaste groep junioren hun spelcircuit langsgingen. Onder het toeziend oog van vele ouders en belangstellenden zag je het plezier en soms fanatisme die de beide groepen uitstraalden. Hierna was het de beurt aan meerdere jeugdteams, die onderlinge wedstrijdjes konden spelen en was de afsluiting voor de A teams.
Dank en hulde aan de commissie die dit weer mogelijk maakte.

Lees verder...

Geen geld meer voor de contributie?

Jeugdfonds Sport & Cultuur

De prijzen van veel goederen en diensten stijgen dit jaar behoorlijk. Hierdoor kunt u in de financiële problemen komen. Heeft u problemen om de contributie voor uw kinderen en/of jongeren te betalen? Dan kunt u misschien een beroep doen op het Jeugdfonds Sport & Cultuur! Het Jeugdfonds Sport & Cultuur maakt het mogelijk dat kinderen en jongeren uit gezinnen met weinig geld toch kunnen blijven korfballen! Het Jeugdfonds Sport & Cultuur betaalt dan de contributie en in sommige gevallen zelfs de korfbalschoenen!