K.V. Mid-Fryslân / Jansma Burdaard

Akkrum / Grou / Reduzum / Warten

Ben jij al op de hoogte van de nieuwe spelregelwijzigingen?

Per seizoen 2020/2021 zijn er een aantal spelregelwijzigingen. Het KNKV hierover: “In de oude versie van de spelregels werd alles tot in detail uitgeschreven en werden de uitgangspunten van de sport niet altijd helemaal gevolgd. De IKF is nu ‘van de grond af aan’ begonnen met het opnieuw opschrijven van de spelregels. De herziene spelregels zijn gebaseerd op de basis van onze sport. De regels zijn ook opgesteld vanuit de visie dat de scheidsrechter een spelleider is; de scheidsrechter maakt het mogelijk dat de spelers met elkaar kunnen wedijveren.”

Lees verder...

Corona update

K.V. Mid-Fryslân

UPDATE 22 april
Het coronavirus heeft ervoor gezorgd dat alle wedstrijden en bijeenkomsten zijn afgelast, de veldaccommodaties gesloten zijn en er niet gezamenlijk getraind kan worden. Wij missen onze sociale, gezellige en sportieve momenten met onze leden en supporters enorm maar hopen vooral dat iedereen gezond blijft!

Lees verder...

Corona update

K.V. Mid-Fryslân

UPDATE 23 maart

De additionele maatregelen, die het kabinet 23 maart aangekondigd heeft in de strijd tegen het coronavirus, hebben de volgende gevolgen voor onze korfbalcompetitie en -evenementen:

Lees verder…