K.V. Mid-Fryslân / ReduRisk

Akkrum / Grou / Reduzum / Warten

Ben jij al op de hoogte van de nieuwe spelregelwijzigingen?

Per seizoen 2020/2021 zijn er een aantal spelregelwijzigingen. Het KNKV hierover: “In de oude versie van de spelregels werd alles tot in detail uitgeschreven en werden de uitgangspunten van de sport niet altijd helemaal gevolgd. De IKF is nu ‘van de grond af aan’ begonnen met het opnieuw opschrijven van de spelregels. De herziene spelregels zijn gebaseerd op de basis van onze sport. De regels zijn ook opgesteld vanuit de visie dat de scheidsrechter een spelleider is; de scheidsrechter maakt het mogelijk dat de spelers met elkaar kunnen wedijveren.”

Spelregelwijzigingen

De volgende spelregels zijn gewijzigd:

Toelichting op het nemen van de strafworp

Elke speler neemt zijn eigen strafworp. Maar hoe zit dat precies? Een strafworp wordt genomen door de aanvaller die de vrije scoringskans heeft verloren, en dat is:

Als, naar de mening van de scheidsrechter, geen enkele speler een vrije scoringskans had op het moment van de herhaalde overtreding, is de speler op wie die overtreding gemaakt is, de strafworpnemer.

In de specifieke situatie van een tweede overtreding tijdens het nemen van een vrije worp die resulteert in het toekennen van een strafworp, is de strafworpnemer de aanvaller die de vrije worp neemt.

Als de aanvaller die de scoringskans is ontnomen niet in staat is om de strafworp te nemen omdat hij geblesseerd is, dan heeft het aanvallende team, nadat deze geblesseerde speler is vervangen, de keuze welke aanvaller de strafworp zal nemen.

Indien de speler die door de scheidsrechter is aangewezen om de strafworp te nemen, wordt gewisseld, mag het aanvallende team elke andere speler uit het aanvalsvak aanwijzen om de strafworp te nemen.

Spelregelboek

De huidige spelregels zijn te vinden in het spelregelboek korfbal 2020.

Twee Scheidsrechters

Vorig seizoen is succesvol geëxperimenteerd met het fluiten van wedstrijden door twee gelijkwaardige scheidsrechters. Dit experiment wordt dit jaar uitgebreid. In de zaal zal de volledige hoofdklasse en de korfbal league gefloten worden met twee scheidsrechters. Op het veld de complete ereklasse en daar waar mogelijk de hoofdklasse. In de hoofdklasse veld kan het dus voorkomen dat een team de ene week twee scheidsrechters heeft en de andere week een scheidsrechter met assistent-scheidsrechter.

Om te kunnen reageren op dit nieuwsbericht, moet u akkoord gaan met de social media cookies.