K.V. Mid-Fryslân / ReduRisk

Akkrum / Grou / Reduzum / Warten

Geen geld meer voor de contributie?

Jeugdfonds Sport & Cultuur

De prijzen van veel goederen en diensten stijgen dit jaar behoorlijk. Hierdoor kunt u in de financiële problemen komen. Heeft u problemen om de contributie voor uw kinderen en/of jongeren te betalen? Dan kunt u misschien een beroep doen op het Jeugdfonds Sport & Cultuur! Het Jeugdfonds Sport & Cultuur maakt het mogelijk dat kinderen en jongeren uit gezinnen met weinig geld toch kunnen blijven korfballen! Het Jeugdfonds Sport & Cultuur betaalt dan de contributie en in sommige gevallen zelfs de korfbalschoenen!

We gaan weer voor goud (en andere metalen)

Oud Ijzer Actie 02-07-2022

Corona heeft de afgelopen jaren ons leven aardig in de war geschopt. Ook het verenigingsleven heeft (deels) platgelegen. Maar K.V. Mid-Fryslân pakt nu de draad weer op! Akkrum, Grou, Reduzum en Warten korfballen weer volop en boeken mooie resultaten. Juist na de lockdowns beseffen we hoe mooi het is om een teamsport te beoefenen. Korfbal verbindt!

Lees verder...

Algemene Ledenvergadering

Hierbij willen wij (ere)leden en ouders van jeugdleden uitnodigen voor de jaarlijkse ledenvergadering van K.V. Mid-Fryslân/Jansma Burdaard op dinsdag 21 juni om 20:00 uur in de kantine ‘De Ynrinner’ te Grou.

Lees verder...

Koekactie

Koeken van Bakkerij Andringa

Maandag 20 juni is het weer zover. Op deze datum zal K.V. Mid-Fryslân/Jansma Burdaard haar jaarlijkse koekactie in Grou houden. De verkoop van de koeken van Bakkerij Boonstra gebeurt vanaf het startadres om 18:30 uur. Het verkopen van de koeken doen we net als vorig keren in groepen. De route waar jij bent ingedeeld volgt zo spoedig mogelijk.