K.V. Mid-Fryslân / ReduRisk

Akkrum / Grou / Reduzum / Warten

Afscheid Jeltsje, Afke en Sigrid

Tijdens de ledenvergadering van K.V. Mid-Fryslân/Jansma Burdaard werd er afscheid genomen van Jeltsje Lieuwes, Afke Zijlstra en Sigrid Tyssen als bestuurslid.

Jeltsje Lieuwes

Jeltsje Lieuwes stopt met haar activiteiten in het hoofdbestuur van K.V. Mid-Fryslân/Jansma Burdaard. Zij blijft wel vertrouwenspersoon en omroepster bij de thuiswedstrijden van het eerste team. Als blijk van waardering voor al haar werkzaamheden werd ze in heb zonnetje gezet en is ze benoemd tot lid van verdienste. Jeltsje is al sinds 1992 lid van het bestuur; in eerste instantie destijds van K.V. Sparta uit Warten. Binnen deze korfbalvereniging heeft zij ook allerlei andere taken vervuld, zoals trainen van jeugdteams, fluiten van wedstrijden en het mede organiseren van acties. Vanaf 2013 zit zij in het hoofdbestuur van K.V. Mid-Fryslân/Jansma Burdaard als vertegenwoordiger van het dorp Warten. Uit naam van de voorzitter, Hans Smorenburg, ontving zij tijdens de ledenvergadering een mooie bos bloemen en een oorkonde.

Afscheid bestuurslid Jeltsje Lieuwes
Jeltsje Lieuwes ontvangt van Hans Smorenburg een mooie bos bloemen en een oorkonde.

Afke Zijlstra

Afke Zijlstra stopt met haar activiteiten in het hoofdbestuur van K.V. Mid-Fryslân/Jansma Burdaard. Tijdens de ledenvergadering werd zij in het zonnetje gezet. Als dank voor al haar inzet werd ze benoemd tot lid van verdienste. Afke is in 2002 begonnen als bestuurslid van de destijds bestaande korfbalvereniging Stânfries in Reduzum. Dit deed zij tot 2009. Vanaf 2012 is zij de vertegenwoordiger van het kloppend hart van Reduzum. Vanaf 2017 zit zij in het hoofdbestuur van K.V. Mid-Fryslân/Jansma Burdaard. Daarnaast coördineert zij ook allerlei acties in Reduzum, zoals de oud ijzer actie. Zij ontving een mooie bos bloemen en een oorkonde uit handen van de voorzitter Hans Smorenburg.

Afscheid bestuurslid Afke Zijlstra
Afke Zijlstra ontvangt van Hans Smorenburg een mooie bos bloemen en een oorkonde.

Sigrid Tyssen

Sigrid Tyssen stopt met haar activiteiten in het hoofdbestuur van K.V. Mid-Fryslân/Jansma Burdaard. Tijdens de ledenvergadering werd zij in het zonnetje gezet. Als dank voor haar werkzaamheden kreeg ze een mooie bos bloemen. Sigrid Tyssen was de vertegenwoordiger vanuit de jeugdcommissie.

Om te kunnen reageren op dit nieuwsbericht, moet u akkoord gaan met de social media cookies.