K.V. Mid-Fryslân / Jansma Burdaard

Akkrum / Grou / Reduzum / Warten

Korfbalmasterz

Heb jij je spelregelbewijs al in de pocket? Zo starten wij in de maand mei (2018) met onze oproep. Eén van de doelstellingen was het uitdragen van sportiviteit en spelregelkennis binnen de vereniging en daarbij dat alle leden die 15 jaar en ouder waren het Korfbalmasterz examen zouden moeten hebben gehaald voor 1 september 2018. In november hebben we kunnen constateren dat iedereen inmiddels het korfbalmasterz examen heeft gehaald. Een 100% score is waar we als bestuur dan ook trots op zijn!

De ambassadeurs van onze jeugdteams

Al onze jeugdteams hebben een ambassadeur toegewezen gekregen. Een ambassadeur is een speler van de selectie. Op deze manier willen wij meer binding creëren tussen onze jeugdteams en selectie. De selectiespelers, die al een jeugdteam trainen en/of coachen, zijn tevens ambassadeur van het team dat zij trainen en/of coachen.

Lees verder...

Oud Ijzer actie op 22 juni 2019

K.V. Mid-Fryslân gaat voor goud, maar wil ook graag roestig ijzer

Verenigingen hebben het vaak moeilijk in deze tijd, sportverenigingen in het bijzonder. Door samenwerking te zoeken hebben de korfbalverenigingen in Reduzum, Grou, Warten en Akkrum een stevige basis gevonden in K.V. Mid-Fryslân.

Lees verder…