K.V. Mid-Fryslân / Jansma Burdaard

Akkrum / Grou / Reduzum / Warten

Rabo Club Support

Rabo ClubSupport

Vorig jaar een groot succes doordat veel leden van de Rabobank op KV Mid-Fryslân stemden, waardoor we een mooi geldbedrag in ontvangst mochten nemen. Dit jaar doen we weer mee! Van 5 t/m 25 oktober kun jij als lid van de Rabobank jouw stem uitbrengen op clubs en verenigingen uit jouw buurt.

Lees verder...

Corona protocol per 14 oktober

K.V. Mid-Fryslân

Vanaf 14 oktober 22:00 uur zijn voor vier weken nieuwe richtlijnen ingegaan voor het sporten. Op basis van het sportprotocol NOC/NSF en de informatie vanuit B.V. Sport hebben wij de protocollen aangepast. Er is nu één protocol voor de zaal geldend voor de hele vereniging. Opnieuw doen we een beroep op ieder zijn verantwoordelijkheid om zich aan de geldende coronarichtlijnen te houden. Mochten er nieuwe richtlijnen volgen vanuit de overheid of inzichten van de vereniging zijn, dan passen wij het protocol weer aan en zullen we die met jullie communiceren. Hieronder vindt je het coronaprotocol voor het zaalseizoen en als achtergrondinformatie het coronaprotocol van B.V. Sport. Hier huren we de meeste zalen van.

Lees verder...

Aangepaste Mid-Fryslân Dei

Zaterdag 7 november zouden we wederom de ‘Mid-Fryslân Dei’ in de sporthal “De Twine” houden. Als organisatie waren we er helemaal klaar voor om een dag vullend programma neer te zetten en keken we uit naar een gezellige aftrap van het zaalseizoen. Als gevolg van de Covid-19 maatregelen die op 13 oktober afgekondigd zijn zal dit programma grotendeels komen te vervallen.

Lees verder...

Gedragscode

Door het instellen van een gedragscode (pdf, 104KB) willen we duidelijkheid scheppen over wat we verwachten van onze leden, spelers, ouders, trainers, coaches, bestuur, vrijwilligers en publiek. We willen respectvol gedrag bevorderen, de sportiviteit en het onderlinge respect binnen onze vereniging waar nodig verhogen en dit ook naar buiten toe promoten.

Lees verder...