K.V. Mid-Fryslân / Jansma Burdaard

Akkrum / Grou / Reduzum / Warten

Van de voorzitter | Juni 2020

Normaal gesproken is juni de maand, waarin  de afsluiting van het seizoen plaatsvindt en we allen snakken naar de zomervakantie. Mogelijk het begroeten van de nodige kampioenen, maar ook het slikken bij de teams, die degraderen.
Het is ook de maand, waarin wij tijdens het eindfeest even terug kijken op het afgelopen seizoen en een kleine doorkijk nemen naar het komende.
Echter niets van dat alles. Zo was er ook geen tentenkamp voor de jeugd, schoolkorfbal en nog meer activiteiten moesten het ontgelden. Het coronavirus heeft ons allemaal in de greep.
Gelukkig kon de jeugd t/m 12 jaar enkele weken geleden al weer met trainen beginnen en kon de leeftijdscategorie tot 19 jaar gauw volgen. Ook de senioren hebben al weer de nodige creatieve trainingen ondergaan. Kortom, we konden elkaar weer eens op het korfbalveld  ontmoeten, zij het met de nodige maatregelen.

Lees verder...

Het verdwijnen van een generatie

K.V. Mid-Fryslân

Elk jaar is er rond 4 en 5 mei veel aandacht voor verhalen over WOII en voor het feit dat er steeds minder mensen leven die dit bewust hebben meegemaakt. Dit jaar is er door het extra risico van Corona voor de ouderen een nog groter besef van het verdwijnen van een generatie met de bijbehorende verhalen. Ook in onze vereniging worden mensen geconfronteerd met het verlies van (groot)ouders, familieleden en dorpsgenoten. 

Lees verder...